Produkter

Trådlöst system för rörelseanalys

Vi säljer helhetslösningar i form av rörelsesensorer baserade på accelerometrar, gyroskop och magnetometrar, tillsammans med en enhet för trådlös datainsamling samt mät- och analysmjukvara.

Trådlöst system för rörelseanalys

Våra bärbara sensorer, MoLab™ POSE mäter rörelse i 3 dimensioner, och fästes på kroppen med resårband eller specialanpassade fastsättningsmoduler. Antalet sensorer är anpassat efter dina behov.

Datainsamling sker med mjukvaran  MoLab™ Measure. Allt data sparas undan i en databas för att du enklare ska kunna följa upp en individ över tid. här kan du också skapa och anpassa en skelettmodell.

Analys och mätvärden anpassas efter dina frågeställningar

Med mjukvaran  MoLab™ Analyse kan du analysera enstaka leder eller göra helkroppsmätningar.  Du kan också sätta händelsemarkeringar, skapa grafer, beräkna olika utfallsmått och göra jämförelser mot normaldata från en egen kontrollgrupp. Du kan även spara data i textformat för egna analyser.

Här kan du undersöka enskilda individers rörelsemönster i jämförelse med ett kontrollmaterial eller följa upp personen över tid. Rörelsemått och grafer presenteras i en analysrapport.

Mobil applikation

Vi har även tagit fram en mobil applikation i samverkan med Region Västerbotten, som syftar till att mäta armrörelse och skatta risk för överbelastning. Läs mer här.