Produkter

Vi säljer eller leasar ut en uppsättning bärbara tröghetssensorer, MoLab™ POSE. Antalet sensorer är anpassat efter dina behov. Till systemet hör en mjukvara för mätning, MoLab™ Measure, samt en mjukvara för analys av den registrerade rörelsen MoLab™ Analyse. Allt data sparas undan i en databas för att du enklare ska kunna följa upp en individ över tid.

Vi erbjuder också framtagande av specialanpassade analysmoduler efter dina önskemål. Det kan till exempel handla om rapporter innehållande grafer, tabeller och beräkning av parametrar som passar den typ av rörelser som du behöver mäta och analysera. Vi har exempelvis ett färdigt protokoll för klinisk gånganalys. Här kan du undersöka enskilda individers rörelsemönster i jämförelse med ett kontrollmaterial eller följa upp personen över tid.

Möjligheten finns också att exportera de insamlade rörelseregistreringarna till excel eller annat format för vidare databehandling.