Information

MoLab™ är ett bärbart system som kan mäta kroppsrörelse och visa rörelseanimeringar. Data samlas in på en dator via trådlös kommunikation. Alla rörelsemätningar samt personlig information om testpersonen sparas undan i en databas.

Analysen kan sedan utformas enligt dina önskemål. Rörelsemått och grafer presenteras i en analysrapport eller sparas undan till exempelvis excel.

Systemet utformades ursprungligen som ett mät- och analysverktyg som underlättar uppföljning av sjukdomar som påverkar rörelsefunktionen.

Kontakta oss så berättar vi mer.

EU-försäkran