Hållbarhet

Ett hållbart företagande är viktigt för oss, och vi anser att det också är långsiktigt nödvändigt att arbeta på ett sätt som följer FN:s globala hållbarhetsmål.

Våra ställningstaganden som företag grundar sig i ISO 26000 (vägledande standard för socialt ansvarstagande) och kan sammanfattas i dessa punkter:

  1. Respekt: Vi visar respekt och vill utveckla goda relationer till våra kunder och internt inom företaget. Gentemot kund upprätthåller vi en hög integritet, agerar oberoende och professionellt, oavsett kön, ålder och bakgrund. 
  2. Resor, logi och transporter: En stor del av vår support och kundträffar sker online. Vi väljer i första hand hållbara transportsätt vid fysiska kundmöten och prioriterar hotell som arbetar med hållbarhetsfrågor. Om taxi anlitas väljer vi i första hand miljöbilar. De bud vi skickar går med företag som har miljöpolicy.
  3. Inköp och resursanvändning: Vi väljer i första hand material och tjänster med låg miljöpåverkan. Vi eftersträvar att endast tillverka produkter efter behov. Vi ger möjlighet att hyra snarare än att köpa utrustning, och vi prioritera återanvändning och reparation före nyköp. Vi undviker engångsprodukter och prioriterar tvättbara material. Vi skickar i största möjliga omfattning manualer, offerter och fakturor elektroniskt. Vi gör en årlig donation till ett hållbarhetsprojekt eller en organisation som utför hållbarhetsarbete.
  4. Uppföljning: Hållbarhetspolicyn revideras årligen av ledningsgruppen, med avsikt att ständigt förbättra hållbarhetsarbetet. 
  5. Ansvarsfördelning: AnyMo har en hållbarhetsansvarig, men hållbarhetsarbetet är allas gemensamma ansvar.

AnyMo AB’s styrelse, Umeå 22-11-24