Kontakt

GruppVi är AnyMo AB. Välkomna att kontakta oss för mer information!

Sälj och marknad

 Fredrik Fredrik Öhberg
fredrik.ohberg@anymo.se
 Ronnie  Ronnie Lundström
ronnie.lundstrom@anymo.se

Service samt kvalitetsfrågor

 Helena Helena Grip
helena.grip@anymo.se

Teknisk support

  Jonas Selling
jonas.selling@anymo.se
MoLab™ Measure & Analysis
 Ola Ola Fjellfeldt
ola.fjellfeldt@anymo.se
MoLab™ Measure
 Urban Urban Edström
urban.edstrom@anymo.se
MoLab™ POSE