Information

MoLab™ är ett bärbart system som kan mäta kroppsrörelse och visa rörelseanimeringar. Data samlas in på en dator via trådlös kommunikation. Alla rörelsemätningar samt personlig information om testpersonen sparas undan i en databas.

Analysen kan sedan utformas enligt dina önskemål. Rörelsemått och grafer presenteras i en analysrapport eller sparas undan till exempelvis excel.

Systemet utformades ursprungligen som ett mät- och analysverktyg som underlättar uppföljning av sjukdomar som påverkar rörelsefunktionen. AnyMo AB utvecklar även en lösning för att utvärdera rörelsemönstret på hästar och ryttare.

Kontakta oss så berättar vi mer.

Broschyr